Freepik
    White Clay Style Pinwheel Toy on a white background. 3d Rendering

    White Clay Style Pinwheel Toy on a white background. 3d Rendering