Freepik
    White cattle egret wild bird, also known as Bubulcus ibis, walking on green lawn at hotel yard in summer

    White cattle egret wild bird, also known as Bubulcus ibis, walking on green lawn at hotel yard in summer