Freepik
    Salmon steak in white dish with vegetables

    Salmon steak in white dish with vegetables