Freepik
    Number 3 with concrete texture on white background

    Number 3 with concrete texture on white background