Freepik
    Lotus seed isolated on the white background Top view

    Lotus seed isolated on the white background Top view