Freepik
    Grilled halloumi cheese. Fried halloumi cheese.

    Grilled halloumi cheese. Fried halloumi cheese.