Freepik
    M letter Logo  icon.

    M letter Logo icon.