Freepik
    White laundry basket next to a window

    White laundry basket next to a window