Freepik
    The loose  flour lies on the black background

    The loose flour lies on the black background