Freepik
    Top view delicious salad on table
    AI-generated

    Top view delicious salad on table