Flat design mountain range silhouette

Flat silhouettes set

by freepik