Freepik
    Thin-legged wolf spider (Pardosa sp.) sitting on the ground.

    Thin-legged wolf spider (Pardosa sp.) sitting on the ground.

    Related tags: